אודות

תכנון מבני משחק ומים במרחב הציבורי המשלבים מוסיקה ותנועה

הסטודיו נמצא במרכז ירושלים | עוסק בתכנון מורכב של אלמנטים מוסיקלים במרחב הציבורי, הכוללים מערכות מכניות, חיישנים, מערכות סאונד, בקרה ומים | גיאומטריה וצורות מתמטיות מהוות השראה ודיאלוג פורה | תכנון לתנאי חוץ הינו אתגר בעל חשיבות משלב הסקיצות הראשוני, זאת על מנת לאפשר נגישות לתחזוקה ועמידות בפגעי מזג האוויר לאורך זמן | המבנים עשויים מחומרים באיכות גבוהה | בטון, נירוסטה 316, ברונזה, קרמיקה, ועץ. מאפשרים שימוש אינטנסיבי במרחבים פתוחים לקהל חופשי

ברצוני ליצור רובד | מארג משחק ומוסיקה במרחב הציבורי, שכבה המעוררת ומאתגרת את הממד הדמיוני תוך מתן אפשרות למצבים אקראיים, לשיתוף פעולה ומשחק