אַנִים

חיות טיפוס # 040

מבנה של בעל חיים דמיוני גדול העשוי מיציקות בטון משולב אביזרי טיפוס וחיישנים מוסיקליים המחוברים למערכת סאונד. מאפשר למבקרים לחוות את הגילוי והתנועה של החלל תוך יצירת צלילים תוך כדאי טיפוס תנועה ומעברים מפתיעים

Download PDF