מַאֲזָנִים

נדנדת גובה # 010

מדרון אשר לאורכו מותקנים מוטות נירוסטה מכויילים. בנדוד מצד לצד, נוצרת מנגינה קבועה. שני משתתפים יכולים להתנדנד ולבחור את האיזון והמהירות נגינה ביניהם על ידי גלגול מטוטלת מצד לצד, בהשמעת מנגינה  כיוונית

Download PDF