כַּדּוּר

רמקול טיפוס # 020

מבנה טיפוס עם רמקול פנימי – רשימת השמעה של יצירות מוסיקליות מוכרות, גדלים משתנים

 

Download PDF