פְלָמִינְגּוֹ

ציפור מתנדנדת # 008

.מבנה צינור המתנדנד על קפיץ גדול. תנועת הנדנוד יוצרת זרימת אוויר בתוך הצינור. בעזרת משרוקית בקצה נוצר צליל, המחקה שריקות של ציפורים

Download PDF