נַדְנֵדָה

הנף משותף # 012

מבנה קורה מתנדנדת ארוכה היכולה להכיל מספר גדול של משתתפים שמתנדנדים מצד לצד. כדור שמתגלגל במדרון נסתר, מקיש על רצף של צינורות אלומיניום מכויליים. מתנגן מקטע מוזיקלי מיצירה ידועה הלוך וחזור

Download PDF