פֶּלַח

מקטעים מעגליים # 039

חלקי בטון זהים במספר סוגים של התקנה – כצורה קמורה, כלפי מטה וכמבנה כיפתי הפונה כלפי מעלה. אפשר לשלב חיישני מגע, שייצרו מנגינות שונות.

Download PDF