סוּחוּ

קורת איזון # 009

קורת עץ ארוכה. בקצה אחד  מותקן כדור בעל משקל רב ומצד שני קפיץ גדול. המבנה מזמין לשיתוף פעולה. נדרשים מספר רב של משתתפים, על מנת לגרום להטייה של של הקורה, ולהפעלת מנגנון מוזיקלי פנימי

Download PDF