פֶּלֶג

הטייה קלה # 021

מזרקה במבנה טבעת מקטע של קפיץ, הצבה בהטייה יוצרת צורניות משתנה מזוויות מבט שונות

Download PDF