הֲלִיכוֹן

תוף ריצה # 011

.הליכון המנגן קטעים קצרצרים של מנגינות ידועות. ניתן ללמוד בתנועה על השפעת המהירות, השהייה וההמשכיות במקטע מוסיקלי, תוך כדי משחק פשוט

Download PDF